Avrupa Birliği RoHS Sertifikası

kısa tanıtım

RoHS, Avrupa Birliği mevzuatı tarafından belirlenen zorunlu bir standarttır ve tam adı, belirli Tehlikeli Maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanımını kısıtlayan Tehlikeli Maddeler direktifidir. Standart, 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren resmi olarak uygulanmaktadır. Esas olarak, insan sağlığına ve çevrenin korunmasına daha elverişli hale getirmek için elektrikli ve elektronik ürünlerin malzeme ve işlem standartlarını düzenler. Standart, kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterleri elektrikli ve elektronik ürünlerden çıkarmayı amaçlar.

core_icons8